ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΓΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

χειρουργική εγκεφάλου, Πλάκας Σωτήριος, Νευροχειρουργός

Από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται το Αμινολεβουλινικό οξύ διεγχειρητικά στη χειρουργική των γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας, επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά πλήρους εκτομής του όγκου ειδικά σε συνδυασμό με διεγχειρητική ηλλεκτροφυσιολογική παρακολούθηση και χαρτογράφηση του εγκεφάλου